ba2015

Program

BA2015-konferansen 7.januar 2014

Sted: Quality Hotell Expo, Fornebu

Det handler om BEDRE RESULTATER

Tid Foredrag Foredragsholder
08.00-08.30 Ankomst, registrering  
08.30-08.40 Velkommen
Programleder BA2015 ønsker velkommen og gir kort status for vårt arbeid.

Halvard Kilde, CEO Metier AS

08.40-09.20

BA2015 og NSP lanserer CIIs benchmarkingprogram “10-10” i Norge
(Foredraget vil være på engelsk)
Hva ligger det i dette for deg og din virksomhet?

 • 10-10 programmet - det største som har skjedd internasjonalt innen benchmarking av prosjekter på 30 år
 • Tilpasset både byggherre, rådgivere og entreprenører og har norsk grensesnitt
 • Gjør benchmark av prosjekter “fase for fase

Lær av de beste! Hør hva Mustang har fått igjen for sitt CII-medlemskap

Dr. Stephen Mulva, CII/University of Austin,Texas

Edmund H. Lunde, Sr. Vice President, Global BD, Marketing, Strategy and Acquisitions, Wood Group Mustang

09.20-09.50

80% standard,  90% av byggeplass, 15% billigere og 50% raskere
CASE: Det første demonstrasjonsprosjektet i  BA2015 : Tønsberg-prosjektet, sluttføring av hovedutbyggingen i Tønsberg - byggetrinn 7 og nytt bygg for sykehuspsykiatri – konseptfase

 • Hvorfor vi ønsket å flytte hovedfokus fra byggeplassen til planleggingsfasen
 • Hvordan sette sammen et team som skal “bygge sykehuset” virtuelt før en eneste spade er stukket i jorden
 • Hør om utfordringene, prosessen og resultatet så langt
 • Tønsberg-prosjektet som forbildeprosjekt – «lessons learned»

Ellen Kongshaug, Prosjektleder SiV HF og Lars Chr Christensen, BH Fagansvarlig, BIM&prosess multiBIM

 

09.50-10.15 PAUSE
10.15-10.45

Forberedt på fremtiden - en bærekraftig byggnæring i en verden i endring
Idar Kreutzer gir oss en status fra et globalt perspektiv med utgangspunkt i World Business Council for Sustainable Development, og et skråblikk på utfordringer og muligheter for næringen i Norge

 • Befolkningsvekst og økt urbanisering globalt medfører utfordringer innen bl.a. klima og infrastruktur. Samtidig vokser middelklassebefolkningen med tilhørende økt ressursbruk. Vi snakker mye om dette – men hva gjør vi?
 • Mulighetene ved satsning i urban infrastruktur, bygg og innovativ teknologi som kan bidra til en mer bærekraftig fremtid. Finnes det gode og innovative forretningsmodeller?
 • Et økende behov for investeringer i infrastruktur globalt og nasjonalt skaper behov for nye samarbeidskonstellasjoner og forretningsmodeller. Hvilke muligheter og utfordringer foreligger?
 • Samspill mellom privat og offentlig finansiering og muligheter i norsk byutvikling. Ny regjering – nye muligheter?

 Idar Kreutzer, Administrerende direktør Finans Norge

 

 

 

10.45-11.15

Ledelse i krevende tider

 • Hvordan legge forutsetninger for en langsiktig og god verdiutvikling i et selskap
 • Hvordan sikre helt nødvendig balanse i forholdet mellom eier, styre og ledelse

Inge K.Hansen, rådgiver med styre- og ledererfaring fra en rekke selskaper, bl.a. Hydro, Avinor, Harding, Aker Kværner, Troms Kraft. Kåret til “Årets Nordiske Styreleder” i 2012.

 

11.15-11.30 Fra hvitløkspike til prosjektleder
- den røde tråden.

Terje Schrøder, Great Garlic Girls

11.30-12.30 Lunsj med temabord
Sikkerhet, prosjekteringsledelse, BIM, prosjektledelse, kontraktstyring, samhandling

 

Tid Sikkerhet Ledelse Verktøy
12.30-13.00

Hvordan få 420 personer til å tenke sikkerhet for hver enkelt arbeidsoperasjon
CASE: HMS i storprosjektet Statoil Sandsli, Bergen. Både Skanska, Statoil og alle underentreprenørene i prosjektet hatt sikkerhet høyt på agendaen i hele byggeperioden.
Hør om:

 • Effektive HMS tiltak som gir umiddelbar effekt
 • Hvordan sikrer man seg at samtlige personer i prosjektet gjør risikovurderinger, iverksetter tiltak og sørger for barrierer. 

Trond Pettersen Valeur, prosjektdirektør, Skanska

God prosjekteringsledelse
CASE: Veiplanlegging: E39 Gartnerløkka –Meieriet, Kristiansand
Statens Vegvesenet/Rambøll

 • Hør om effektive metoder for samhandlingen mellom oppdragsgiver og rådgiver 
 • Hvordan etablere og gjennomføre en strategisk interessenthåndtering?
 • Risikovurderinger som avgjørende suksessfaktor i alle prosjektets faser
 • Prosjektmodell som styringsverktøy 

Asbjørn Heieraas, prosjektleder, Statens Vegvesen og
Kristin Flygind, prosjektleder, Rambøll

 

Stakeholders - Pain or Gain?

 • Effektiv interessentledelse med skreddersydd verktøy
 • Introduksjon til metode som fører deg raskere til målet med involvering og oppslutning
 • Øk produktiviteten og redusér risiko knyttet til interessenter i prosjekter
 • Vizaqui Stakeholder Management: demonstrasjon av verktøy for prosjektledere i en travel hverdag med stadig nye hendelser og krav om raskere gjennomføringstid

Alfa M. Sefland, CEO, grunnlegger Theano

13.00-13.30

Sikkerhet over alt, absolutt alt

 • Få innblikk i Statnetts strategi for null fraværsskader
 • Hør hvordan Statnett arbeider for å redusere risiko i prosjekter
 • Hvordan kan de ulike aktørene i bygg og anleggsbransjen levere bedre på HMS prestasjoner? 

Håkon Borgen, konserndirektør Statnett

Lær av Statoil:

"Viktigste ressurs"…mer enn festtaler

En prosjektleders erfaringer fra å lede prosjektets viktigste ressurs: prosjektmedarbeiderne. Hvordan motivere under tids- og kostnadspress?

 • Viktigheten av læring , forbedring og optimal utnyttelse av resursene
 • Skal et lag fungere optimalt må de ha et felles sett av spilleregler dvs en felles kutur som støtter opp om det de skal få til
 • Det stilles mange krav fra flere hold til en prosjektmedarbeider og det er leders ansvar og passe på at kravene er tilpasset de ressurser medarbeideren har eller får stilt til sin disposisjon
 • Vi skal ikke slite folk helseløse, men gjennomføre våre oppgaver på en slik måte at vi er enda bedre rustet både kompetansemessig og helsemessig til neste oppgave

Torstein Vinterstø, Vice President Project Management, Statoil

 

 

Hvordan oppnå høy produktivitet, forutsigbarhet og kontroll gjennom bruk av riktig it-system for prosjektledelse og styring
Case: LINK arkitektur/Metier

 • Hvilke kriterier la LINK arkitektur til grunn i jakten på det optimale verktøy?
 • Hva er “riktig verktøy” som sikrer at arbeidsprosessene følges?
 • Hvordan sikre effektiv samhandling?
 • Eksempler på verktøy som gir nødvendig kvantitativ styring

 Siri Legernes, adminstrerende direktør, LINK arkitektur AS

Knut Steinar Engene, leder prosjektsystemer, Metier AS

13.30-14.00 Pause

14.00-14.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva kan vi lære av alvorlige nestenulykker?
For å redusere antall ulykker med varig mén eller døden til følge  på byggeplasser hos Statens vegvesen, har det blitt nye rutiner ved alvorlige nestenulykker.

 • Hvordan kategoriseres en alvorlig nestenulykke?
 • Eksempler på hendelser der prosjektlederen har engasjert seg i oppfølging
 • Læring og erfaringsoverføring

Grete Tvedt, prosjektleder, Prosjekt E18 Bjørvika, Statens vegvesen

 

 

 

 

Hva er hemmeligheten bak suksess i byggeprosjekter med høye miljøambisjoner?

Det gjennomføres for tiden mange byggeprosjekter med høye miljømål. Sertifisering til BREEAM Outstanding og løsninger som gir energipositive bygg er ambisiøse eksempler. Noen når sine målsetninger, og leverer samtidig bygg med høy kundetilfredsstillelse og god lønnsomhet, andre mislykkes

 • Hva kjennetegner god prosjektledelse og prosjektstyring i disse prosjektene?
 • Hvordan sikre et høyere og jevnere prestasjonsnivå enn ordinært?

Foredraget bygger på erfaringer fra «state of the art» prosjekter som Powerhouse, NSB-skolen og Bellonabygget.

 Per Ola Ulseth, prosjektleder, Faveo Prosjektledelse

 

 

 

 

BIM for samferdselsanlegg:
Eksempler og erfaringer fra krevende prosjekter.
ViaNova har i mer enn 20 år prosjektert kompliserte samferdselsanlegg. Her deler de av sin kunnskap om BIM og 3Dprosjektering.

 • BIM og moderne samhandlingsverktøy krever helt nye arbeidsprosesser
 • Entreprenører som mottar riktige 3D-data blir glade entreprenører
 • BIM for anlegg – Et område hvor Norge er helt i tet internasjonalt

Torbjørn Tveiten, ViaNova Plan og Trafikk

 

 

 Tid  Andre tema  Andre tema  Andre tema
14.30-15.00

Innovativ totalrehabilitering
Case:Vinnerutkastet i konkurransen Nordic Built Challenge for rehabilitering av Posthuset i Oslo. Cowi var med på vinnerlaget med konseptet Urban Mountain og presenterer konseptet for oss.

 • Hvordan kombinere spisskompetanse på riktig måte og til riktig stadium i prosessen?
 • “Bærekraftig rehabilitering” – en forslitt farse eller utgjør fokus på “bærekraft”en forskjell?
 • Er det mulig å redusere energiforbruket i bygget ned mot 75%?
 • Hva vi legger i fremtidens innovative miljøløsninger 

Erik Rigstad, utviklingssjef Divisjon Bygninger, Cowi
Kathrine Strøm, utviklingssjef Bærekraftig planlegging, Cowi

Samhandlingsprosesser som suksessfaktor
Case: Farriseidet – Porsgrunn

 • Samhandlingsprosesser – lønnsomt i alle ledd
 • Hvordan gjør vi det, hva har vi lært og hva får vi ut av det?
 • Erfaringer fra prosjektet Farriseidet – Porsgrunn, et samhandlingsprosjekt.

Stine Ilebrekke Undrum, prosjektdirektør, Jernbaneverket, Utbyggingsdivisjonen
Helle Beer Urheim, geograf, Sweco

 

 

Lean som resultatskapende helhetsmetodikk
Case: Domus Medica tilbygg/Statsbygg

 • Hør hvordan Lean ble brukt i byggingen og hvordan nytteeffekter kunne oppnås
 • Lean læring hos og erfaringer fra Porsche Academy
 • Lean konstruksjon – i takt på byggeplassen Domus Medica

Hans Thomas Holm, prosjektleder KHiB, Byggherreavdelingen, Statsbygg

15.00-15.30

BYGG 21 versus BA2015, synergi eller dobbelt opp?

 • Hva er status for BYGG21s arbeid?
 • Hvorfor etableres så tilsynelatende like initiativer samtidig?
 • Hvilke effekter ser vi kan komme ut av samhandling mellom initiativene?
 • Hvordan kan bransjen påvirke vårt arbeid? 

Ingrid Dahl Hovland, nestleder i styret, BYGG21

 

Kontraktstrategi som styringsinstrument
Alle prosjekter opererer innenfor rammen av en eller flere kontrakter. Hvorvidt prosjektet oppnår resultatmålene påvirkes blant annet av den strategi som ligger til grunn for kontraktene.

 • Hvordan kan kontraktstrategi bidra til prosjektsuksess?
 • Hvor står bransjen i dag? Er vi fornøyd eller bør lista legges høyere?
 • Hva er mulighetsbildet?
 • Relevante temaer for en god kontraktstrategi
 • Analyse og strategisk vinkling til forskjell fra «sånn pleier vi gjøre det»
 • Metodisk tilnærming
 • Erfaringer  

Morten Aagaard, advokat, Prosjektjuss

Systematisk ferdigstillelse skal være et hovedtema i prosjekteringen!
Påstanden underbygges basert på bred erfaring og beste praksis. Svært mange prosjekter klarer ikke holde kontroll på byggeprosessen, verifiseringer og tester som utføres av de ulike aktørene i et prosjekt.  Det må brukes optimale verktøy for byggebransjen som har fokus på å bygge riktigførste gang.  

 • Viktigheten av planlegging av ferdigstillelse allerede fra forprosjektet…og hvordan!
 • Tilrettelegging og motivasjon for systematisk ferdigstillelse som ledelsesfokus
 • Strategier for gjennomføring av prosjektering, bygging og testing med fokus på kontroll og dokumentasjon underveis

 Per Roger Johansen, senior prosjektleder, Terramar

15.30-16.00 Pause
16.00-16.30

Erfaringer fra Sverige: Produktivitetsläget i svenskt byggande 2013

 • Varför är samarbetet sämre i partneringprojekt?
 • Varför lägger offentliga beställare ner hälften så mycket tid som privata beställare i sin projektledning?

En aktuell intervjuundersökning med beställares projektledare och byggplatschefer i 444 bostads- och kontorsprojekt färdigställda under 2012 gav många överraskande resultat. Josephson presenterar resultat från undersökningen och argumenterar för att vi vet för lite om hur byggandet ser ut.

Per-Erik Josephson, professor i byggandets management, Chalmers tekniska högskola

 

16.30-16.40

Avslutning og oppsummering av første del av konferansen: Kontinuerlig forbedring

Bjørn Andersen, professor, NTNU

16.40-16.55

Velkommen inn
Anders Buchard om samlokalisering med Quality Hotel Expo(hvor konferansen holdes) og Aker Solutions, spesielt byggeprosjekt - introduksjon til omvisning i Aker Solutions Engineerium.

Anders Buchard, idèskaper og byggherre

16.55-17.00 Avslutning første del av konferansen
17.00-18.30
Konferansen forflytter seg over i Aker Solutions Engineerium lokaler:
Servering aperitiff.
Omvisning og 3 miniforedrag som holdes tre ganger slik at du har muligheten til å få med deg begge.
FOREDRAG 1:

Bygg som historieformidler
I dagens jungel av informasjonspåvirkning og kanaler, er muligheten der til å utnytte ditt eget bygg som historiefortelling.
Dette har Aker Solutions tatt konsekvensen av og etablert Engineerium.  Fysiske møteplasser er underkommunisert og underutviklet på alle måter. Din egen arena er det eneste sted du har total regi med ditt budskapet overfor alle målgrupper  bedriften din har .  Tiden er inne til å tenke nye tanker når bygg utvikles .

 • Hvordan la de besøkende få oppleve hvem du er
 • Bygg og rom som del av kommunikasjonsplanen
 • Hva kan du lære av strategien bak Engineerium

 Kari Gjetrang, CEO  i Expology , som har bistått Aker Solutions med utvikling av Engineerium

 

 

  
Servering av aperitif, omvisning, miniforedrag og overaskelser

FOREDRAG 2:

Prosjektlederskap i praksis. Hvordan gi økte prestasjoner på byggeplassen?

 • Hvordan kan enkel kunnskap om hjerneforskning gi bedre resultater i prosjekter?
 • Hvordan kan økt menneskeforståelse medføre at medarbeiderne yter mer og skaper større resultater?
 • Finnes det noen fellestrekk ved alle mennesker vi kan utnytte for å motivere oss selv og andre til mye bedre innsats i alle situasjoner?

May Helen Myhre, Daglig leder og ledertrener, Improvement Group AS

 

 

 

 

FOREDRAG 3: 

Benchmarking med “10-10” programmet – Hvordan komme i gang?
Foredraget følger opp innlegget til Dr Mulva fra CII og tar for seg praktiske forhold rundt implementering av “10-10” i Norge.

 • Hvordan blir min virksomhet del av programmet?
 • Hvordan kommer vi i gang?
 • Hvordan henter vi ut nytte?

 

Alexander Smidt-Olsen, Seniorkonsulent, Metier AS

18.30-21.20
Festmiddag med underholdning