ba2015

Program

BA2015-konferansen 27.januar 2015

Sted: Radisson BLU, Alnabru

Tema: Det handler om KONTINUERLIG FORBEDRING

Tid Foredrag Foredragsholder
08.00-08.30 Ankomst, registrering, lett frokost  
08.30-08.35 Velkommen
Programleder BA2015 ønsker velkommen og gir kort status for vårt arbeid.

Halvard Kilde, programleder BA2015

08.35-08.50

Hva har BA2015 gjort så langt til nytte for BAE-næringen

Erik Wold intervjuer:

 • Professor ved NTNU, Bjørn Andersen,
 • Programleder BA2015 og adm.dir Metier AS, Halvard Kilde

Erik Wold

 08.50-09.05  Interaktiv sesjon - nedlasting APP, de første spørsmål  
09.05-09.15

Måling gir millioner!

 • Måling: utgangspunktet for kontinuerlig forbedring
 • Benchmarkingsprogrammet 10-10 fra CII gir deg det du trenger
 • Hvordan kommer du i gang

 

Alexander Smidt Olsen, BA2015

  ET BLIKK PÅ HVORDAN DE GJØR DET UTE I VERDEN:
09.15-10.00

Hør hvilken nytte ConocoPhillips har hatt av medlemskapet i CII

Mr. John Devins røper noen av suksessfaktorene som ligger til grunn for ConocoPhililps oppsiktsvekkende gode prosjektresultater.

____________________________________________________________________

ConocoPhillips best i prosjekter
ConocoPhillips mottok nylig ‘Gullkronen 2014’ award for Project Developer of the Year ved Rystad Energy’s årlige samling for oljeindustrien. Prisen går til virksomheter, team eller enkeltpersoner som har oppnådd fremragende prestasjoner på norsk kontinentalsokkel.
Fra juryens begrunnelse: "By delivering on time and below budget, the operator is ready for another 40 years on the NCS. The jury says it is impressed with the company’s capacity to deliver such extensive projects while maintaining full operations on the NCS’s largest field."

____________________________________________________________________

 

John Devins, General Manager(i midten), Capital Projects for Europe, Middle East, Africa and Deepwater

 10.00-10.30  Pause og besøk på stands  
10.30-11.15

The fastest builder on the planet

Hør henne fortelle det selv: Hvordan Broad Group reiste et 30 etasjers bygg på 15 dager, eller 360 timer!

"These speed buildings are modular, state-of-the-art, energy-efficient,earthquake-proof, cost-effective edifices".

Juliet Jiang, Senior Vice President, BROAD International Sustainable Building

11.15-11.45

Vinnande principer!

Johan Brandtmark har en praktisk tilnærming til prosjektledelse og prosjekteierstyring som tydeligvis viste seg å fungere veldig bra på Citytunneln i Malmö. Et prosjekt som endte opp 1 mrd. under budsjett! Her gir han innblikk i sine strategier:

 • Bygg kontroll på egenkontroll
 • Undvik enbart kontrollerande byggledare
 • Mobilisera leverantörens kvalitetssystem
 • Städa undan krav snabbt

 

Johan Brantmark, projektchef, Trafikverket

11.45-12.00 Interaktiv seanse, spørsmål og erfaringsutveksling
 12.00-13.00  LUNCH
 13.00-13.30

Det handler om motivasjon, holdninger og samarbeid

Frode Kyvåg er kjent for å nå hårete mål sammen med sine
medarbeidere. Hans filosofi er like relevante for ledere i virksomheter som i lagidrett.

 

Frode Kyvåg

 

TID NYE LEVERANDØRKRAV FREMTIDENS LEDELSE FORBEDRINGSTRATEGIER INNOVASJON 
13.30-13.55

Hvor produktiv er egentlig norsk bygg og eiendom?

 • SSB mener det står elendig til. Gjør det det?
 • Utvikler får som bestilt, - eller kanskje mer som fortjent?
 • På hæl´n eller i rett tid?
 • Hvilken kost/nytte styrer prosjektets mange valg?

Sverre Tiltnes, programdirektør, Bygg21

Hvordan lykkes med ledelse av geografisk spredte team?

 • Hvordan kan man som prosjektleder sikre at de potensielle besparelsene blir utnyttet?
 • Hvilke utfordringer oppstår som følge av kulturforskjeller og hvordan skal man løse de?
 • Hvordan sikre at denne kunnskapen tilflyter de som jobber i distribuerte team?

Siri Heyerdal Augdal,prosjektsjef, COWI AS
Eirik Hovind, masterstudent

På SIKKER vei mot 0-visjonen

I en periode hvor utbyggingstakten øker er skadefrekvensen for Statnett og underleverandører halvert på ett år.

 • Sikker i et livsløpsperspektiv
 • Økt prosjektkompetanse - økt sikkerhet og effektivitet
 • Nærvær på anlegg

Elisabeth V. Vardheim, konserndirektør, Bygg og anlegg, Statnett

LEAN -ikke kvikk fix men inkorporert

RIFs adm.dir. Liv Kari Hansteen vil snakke om fremtidens byggenæring sett fra RIFs ståsted og LEAN er en av suksessfaktorene hun vil belyse spesielt.

Liv Kari Hansteen, administrerende direktør, RIF

14.00-14.25

Statens vegvesens håndtering av nye krav

 • Hvordan møte strenge effektivitetskrav og et høyere volum på vegsiden?
 • Hvilke krav/utfordringer gir det for vegetaten selv og for bransjen.

Bjørn Selnes, direktør, Statens vegvesen

Suksess eller fiasko i prosjekter, ditt valg!

 • Suksessfaktorer
 • Antakelser som problem
 • Mennesker som utfordring
 • Samhandling

Sven Erik Nørholm, regionsdirektør, Faveo

No1 i prosjektledelse,en hårete ambisjon

 • Hør hvilke endringer vi har gjort og gjør.
 • Hvilke nye krav vil vi ha til våre underleverandører.
 • Kan vi allerede nå se resultater?

Ståle Rød, administrerende direktør, Skanska

Ikke et hvilket som helst prosjekt – halvering av byggetiden!Målsettingen for prosjektet nytt sykehus i Vestfold er: 10% billigere, 50% raskere og 0 byggefeil

 • Er dette et FOR hårete mål?
 • Hvor langt har vi kommet og hvilke utfordringer har vi foran oss
 • Hva har vi lært så langt?

Ellen Kongshaug, prosjektleder, Sykehuset Vestfold

14.30-14.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye tider - økt prosjektportefølje krever nye grep!

 • Hvilke endringer har Jernbaneverket vært gjennom den senere tid
 • Hvordan påvirker investeringene på 10 milliarder i året organisasjonen
 • Hvilke endringer kan leverandørene
 • forvente seg?

Gunnar Løvås, ass.jernbanedirektør, Jernbaneverket

Hva skal til for å etablere en forbedringskultur?

 • Hva kjennetegner en forbedringskultur?
 • Fra styrende til lærende ledelse
 • Hva må vi trene på?
 • Arbeidsplassen som primær campus

Bjarne Berg Wig, utviklingsleder NEVU og forfatter av ledelseslitteratur

 

 

Tydelig og helhetlig prosjekteringsledelse gir fornøyde kunder

 • Kontinuerlig forbedring og riktig improvisasjon i hverdagen krever en god og trygg struktur
 • Lederens ansvar som endringspilot
 • LEAN filosofien er en suksessfaktor for å realisere kundens behov

Hilde Nordskogen, regionsdirektør Øst, Rambøll Norge AS

Innovasjons- og forskningsprosjektet HPWS: Fem byggesteiner for høypresterende arbeidsorganisering

 • High-Performance Work Systems i norsk prosjektorientert produksjon
 • Hva kan vi plukke opp av ideer og erfaringer så langt fra prosjektet
 • Hvordan arbeidsmodellen kan tilpasses effektive operasjoner i virksomheter med høy grad av temporær arbeidskraft
 • Eksempel på HPWS "living-lab"

Hanne O. Finnestrand, PhD og forsker, SINTEF Teknologi og samfunn

 

 15.00-15.30

 

 PAUSE OG BESØK PÅ STANDS

 

 Tid NYE LEVERANDØRKRAV  FREMTIDENS LEDELSE FORBEDRINGSTRATEGIER INNOVASJON  
15.30-15.55

Hvordan påvirker Statsbyggs dramatiske endringer bransjen?

 • Hvordan har vi oppnådd bransjens høyeste måloppnåelse innenfor tid og kost
 • Hva gjør Statsbygg for å bli enda bedre
 • Hva vil vi kreve av andre for optimalt samspill
 • Hvordan vil våre fremtidige anbudsprosesser gi større mulighet for leverandørpåvirkning

Harald Vaagaasar Nikolaisen, administrerende direktør, Statsbygg

Lavere energiforbruk uten lusekofte:

Powerhouse Kjørbo: Verdens første kontorbygg som produserer mer energi enn det bruker!
Powerhouse består av Snøhetta, Skanska, ZERO, Asplan Viak, Sapa, Hydro og Entra. Sammen har de utviklet og realisert plusshus; bygg som produserer mer fornybar energi enn de bruker.

Det rehabiliterte kontorbygget er dessuten klassifisert til BREEAM Outstanding som første bygg i Norge. Ingen av dem visste hvordan de skulle få det til ved start. Men de hadde et veldig tydelig mål!

Tonje Værdal Frydenlund, daglig leder, Snøhetta Oslo

Nødvendige endringer ga nødvendige resultat

Case Evry: Utfordring: Store tids- og kostnadsmessige overskridelser på enkelte av prosjektene våre.

Løsning: Etablere et forbedringsprogram med systematisk forbedringsarbeid over 1,5 år
Resultat: Vesentlig bedre kontroll på prosjektporteføljen.
Suksessfaktor: God forankring i toppledelsen.

Wiljar Nesse, konserndirektør, Financial Services, Evry

 

Prosjektledelse av et Breeam NOR -prosjekt; hva er annerledes?

 • Erfaringer og eksempler fra Rom Eiendoms Schweigaardsgt. 21-23, Norges første Breeam NOR excellent-sertifiserte bygg
 • Hva skiller et Breeam NOR-prosjekt fra et «vanlig» bygg sett fra prosjektedelsens perspektiv?
 • Er det økonomisk smart sett fra Byggherrens ståsted?

Morten Gregertsen, prosjektdirektør, OEC

 16.00-16.25

Bygg for livet!
CASE: Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo.

 • Hvordan valg av konkurranseform for anskaffelse av prosjekteringstjenester kan medvirke til å få på plass den «best egnede» eller «riktige» prosjekterings kompetansen
 • Lær av andres strategiske vurderinger og verdifulle erfaring; her prosessen med Livsvitenskapsbygget
 • Hvordan nå målene innenfor tid/kost/kvalitet ved økt fokus på helhetlig tenkning allerede i tidligfasen

Alexander Strand-Omreng, prosjekteier, Statsbygg
Morten Danielsen, prosjektsjef, Statsbygg

Endringsledelse? Hvorfor det?

 • Sammenhengen mellom Prosjekt- og Endringsledelse: hva skal til for å lykkes?
 • En titt inn i en enkel verktøykasse
 • Endringsledelse i virkeligheten: gjennomgang av konkret eksempelprosjekt

Morten A. Torp, tidl. senior prosjektleder i Hydro og EVRY, nå Torp Kurs & Endring

Hvordan forbedre kostnadseffektiviteten i prosjektene med opp til 20%

 • Få innblikk i hvordan du på en strukturert måte kan forbedre din prosjektvirksomhet
 • Finn ut hvordan man kan måle status på egen prosjektvirksomhet i forhold til beste praksis
 • Konkrete eksempler fra andre virksomheter vil bli gjennomgått

Anders Tellefsen, Senior Manager, Metier AS

 

 

Er det mulig å prosjektere et komplisert infrastrukturanlegg på 3-4 uker?

Ja - det er det, men vi gjør det ikke i dag.

 • Hvordan prosjekterer vi i dag?
 • Hvordan kan vi jobbe veldig mye mer effektivt med Samtidig Prosjektering?
 • Erfaringer fra andre bransjer
 • Eksempler fra infrastrukturprosjekter

Torbjørn Tveiten, 3D-ansvarlig, VIANOVA
Jan Erik Hoel, prosjektleder, VIANOVA

 

16.30-17.00

 

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner om rammebetingelser og fremtidsperspektiv for BAE-næringen etterfulgt av paneldebatt ledet av journalist Erik Wold.

17.00-17.15

 

INTERAKTIV SESJON

 

17.15-19.00

Det blir mer faglig påfyll og mulighet for refleksjon, diskusjon og erfaringsutveksling utover kvelden mot middag:

17:15-19:00 - Fingermat og forfriskninger. Flere foredrag og stor aktivitet i utstillerområdet, bl.a. mini-foredrag og konkurranser

17.30-18.00 -   Fasthet i det sentrale, frihet i det perifere og kjærlighet i alt.
                         Et foredrag om ledelse generelt og i prosjekter spesielt.
                         Øyvind Solvang, daglig leder, Stratema med 12 års ledererfaring fra byggenæringen
                         May Helen Myhre, daglig leder, Improvement Group, som bl.a. har hatt ledertrening for 350 ledere i byggenæringen de siste årene.

 18.30-19.00 - Det handler om brukerinvolvering, eller mangel på slikt!
                         Noen sannhetens ord til byggenæringen. Jeg var fyrbøter i helvete det første året på hotellet!
                         Olav Brommeland, administrerende direktør for vårt hotell, RadissonBlu, Alna.

 

19.00-22.00

 

Middag - med prosjektfaglig underholdningsinnslag ved Jazzcode - direkte fra Harvard Business School