ba2015

 

BA2015 versus BYGG21.

Begge initiativene er opptatt av å være handlingsorientert. Man skal ikke ende opp med nye forskningsrapporter som ikke endrer prosesspraksis. Felles mål: Bedre effektiviteten i byggesektoren.

BYGG21

Bygg21 er et samarbeid mellom byggenæringen og myndighetene for å heve byggenæringens innovasjonsevne, produktivitet, bærekraft og dens evne til å dele kunnskap og erfaringer.

Vi jobber for en byggenæring som:

 • Bruker riktig kompetanse i alle ledd. 
 • Er konkurransedyktig og produktiv.
 • Er seriøs og har god bransjekultur.
 • Som stimulerer til bærekraft og livsløpsbasert verdiskaping.
 • Gjennomgående bruker IKT. 
 • Er innovativ.

Bygg21 er:

 • Tilrettelagt av regjeringen, både rødgrønn og blåblå.
 • Har sitt mandat fra Kommunal- og moderniseringsdepartemmetet.
 • Har sitt sekretariat hos Direktoratet for byggkvalitet.

For mer informasjon om BYGG21, les her: http://www.bygg21.no/

Sverre Tiltnes er programdirektør for BYGG21.

Kort om BA2015

Visjon: En norsk bygge- og eiendomsnæring i verdensklasse

 • BA2015 er et initiativ hvor toneangivende aktører i bygge- og eiendomsnæringen skal bedre sin prosjektgjennomføring ved bruk og deling av eksisterende kunnskap – og utvikle ny.
 • Erfaringer, suksesshistorier og velfungerende prosesser fra hele verden samles og tas i bruk. 25 fysiske byggeprosjekter skal defineres som “demonstrasjonsprosjekter” hvor det etableres følgeforskning som dokumenterer prosesser og resultater. Hensikten er å dele kunnskap og erfaring.
 • Samarbeid med et av verdens ledende fagmiljøer for byggeprosesser, CII – Construction Industry Institute, Texas, USA. Hensikt å dele beste praksis og prosesserfaring som bidrag til å øke kompetansen i norsk byggenæring.
 • Etablere skreddersydd prosjektskole for byggenæringen samt forbedre utdanningen innen prosjektfag på NTNU.
 • BA2015 er et samspill mellom private og offentlige aktører.