ba2015

BA2015,NSP og CII har inngått samarbeidsavtale

Programmet BA2015 tok initiativ til et tettere samarbeid mellom det norske prosjektmiljøet og CII. CII ønsket at samarbeidet med BA2015 skulle knyttes opp til en mer permanent organisasjon, og det ble besluttet at BA2015 tette kobling til Norsk senter for prosjektledelse ved NTNU kunne benyttes. Dette har ført til at det nå er formalisert et samarbeid basert på en signert samarbeidsavtale.

CII var opprinnelig inspirasjonskilden for etableringen av NSP, og er definitivt en "storebror", med snart 150 medlemmer og en meget høy standing i prosjektrettede bransjer. Et sterkere samarbeid mellom NSP og CII utgjør et meget godt tilbud til deltagerne i BA2015 og NSP sine medlemmer, og samarbeidsavtalen representerer et løft for det norske prosjektmiljøet.

Mer konkret innebærer samarbeidet:

  • Deltakelse i hverandres og felles forskningsprosjekter, noe vi bl.a. vil aktivt forfølge når nye prosjekter skal etableres i NSP
  • Spredning av hverandres forskningsresultater gjennom ulike kanaler, noe som for deltagere i BA2015 og for NSP sine medlemmer vil bety tilgang til CII-materiale til sterkt rabatterte priser
  • Deltakelse i CII sine såkalte Communities of Practice, nettbaserte samlinger der bedrifter deler sine erfaringer rundt ulike fokusområder

Kanskje det mest spennende er at det også arbeides med å gi deltagerne i BA2015 og NSPs medlemmer tilgang til CII sin benchmarking-database, der man kan sammenlikne sine prosjekter mot over 2.000 prosjekter fra ulike sektorer.

For mer informasjon om CII: www.construction-institute.org

 

Slik presenteres CII og deres 10-10-program i USA:
https://www.construction-institute.org/scriptcontent/10-10_promo.cfm