ba2015

Selv de beste kan bli bedre, og de aller beste vet å identifisere hvor og hvordan. Ved å benchmarke (sammenlikne) dine prosjekter mot egne og andres tilsvarende prosjekter, kan du effektivt identifisere hvor målrettet innsats kan heve kvalitet og effektivitet i din virksomhets leveranser. BA2015 har samlet 16 av CIIs beste praksiser i en katalog. 

Last ned katalogen her.

Emneoversikt

Hvert emne i katalogen gir en kort innføring i hvilke metoder og verktøy som finnes innen hver kategori av beste praksiser (språk engelsk). Det vil også tydelig fremkomme hvilke gevinster disse kan gi ved korrekt implementering. Det er viktig å gripe an riktig problemstilling med riktig verktøy, på en hensiktsmessig måte. Alt dette kan du kjøpe på CIIs hjemmesider for en billig penge (www.construction-institute.org).