ba2015

 

Om BA2015

BA2015 er en nasjonal satsning for BAE-næringen.  Toneangivende aktører går sammen med SINTEF, NTNU og Metier for å forbedre effektiviteten og bærekraftigheten innen bygg- og anleggsnæringen. En oversikt over partnere finner du i menyen til venstre.

BA2015 skal være en katalysator for å gjøre næringen og partnerne enda bedre. Dette skal gjennomføres ved å innhente, videreutvikle og implementere prosesser, systemer og kunnskap som målbart forbedrer effektiviteten i virksomheten og i prosjektene. Gjennom å innføre internasjonal beste praksis tilpasset norske forhold, skal den norske BAE-næringen fremstå som ledende i verden.

BA2015 skal være handlingsorientert, der innføring av kunnskap og prosesser vi vet gir resultater skal være første prioritet.

Aktive BA2015-partnerne, her representert ved administrerende direktør Ole-Petter Thunes i Rambøll og administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg.

Programmet har seks overordnede resultatmål:

1. Dokumentere og implementere internasjonal beste praksis i den Norske BAE næringen.

2. Etablere Byggenæringens prosjektskole, og gjennom dette bygge unik og viktig prosjektkunnskap i hele BAE næringen.

3. Å opprette et norsk “Center of excellence” ved NTNU basert på erfaringene fra Construction Industry Institute (www.construction-institute.org). Dette vil inngå i det miljøet som vil bli resultatet av den sammenbyggingsprosess som nå er under etablering og vil hete Prosjekt Norge. BA2015s arbeid vil også ende opp her når prosjektet avvikles i 2015.

4. Etablere en database for konkret prestasjonsmåling og benchmarking.

5. Utvikle NTNU som den beste utdanningsinstitusjonen innen prosjekt-, prosjektering- og produksjonsledelse i Europa.

6. Å gjennomføre 20-25 demonstrasjonsprosjekter.

Formål:

 • BA2015 er et program innenfor bygg - og anleggsnæringen som innhenter, videreutvikler og implementerer prosesser, systemer og kunnskap som målbart forbedrer effektiviteten innen bygg- og anleggsprosjekter.

Visjon

 • Visjonen til BA2015 er å skape en norsk BAE-næring i verdensklasse.

Effektmål

 • BA2015 skal bidra til:
  • Målbart forbedre produktiviteten og leveringsevnen innen bygg og anlegg.
  • Kostnadseffektiviteten forbedres.
  • Øke produktiviteten under utbygging
  • Redusere antall skader og uønskede hendelser
  • Redusere antall byggefeil