ba2015

Hvorfor denne satsingen?

BA2015 vil påvirke byggenæringen ved å vise hva som er mulig å få til. COWI ønsker å være ledende i utformingen av fremtidig beste praksis både med hensyn til faglig spisskompetanse og prosjektgjennomføring. Evne til å håndtere store og komplekse prosjekter er en forutsetning for å nå våre mål. Aktivitetene i BA2015 gir våre ansatte en arena for faglig utvikling sammen med andre ledende aktører i bransjen.

 

"Samarbeidet med store, sentrale byggherrer er viktig for å få felles forståelse av utfordringene i bransjen. COWI fremmer en kultur for faglig dyktighet, identifikasjon av trender og faglige utviklingsmuligheter samt utnyttelse av disse gjennom målrettet innovasjon. Vi ønsker å sikre helhetlige prosesser og bærekraftige løsninger."

Kirsti Engebretsen Larssen, Senior visepresident, COWI

Webside: www.cowi.no