ba2015

Hvorfor denne satsingen?

«Som et ledende selskap innen prosjektledelse i Norge og Sverige, med mer enn 350 ansatte, skal vi i Faveo bidra til å utvikle prosjektledelse som profesjon.
Som stor aktør innen bygg og anlegg skal vi også bidra til bærekraftig utvikling av bransjen, og BA2015 er en arena for effektivisering av prosjektgjennomføring." 

"Vårt bidrag skal være utprøving av samarbeidsmodeller og eksempler på beste praksis, der særlig samhandling og tverrfaglig samarbeid utvikles som verktøy for innovasjon og god prosjektledelse. 
Med særlig fokus på menneskene bak vellykkede prosjekter, og satsing på ledelse som en viktig faktor, skal vi bidra til verdiskaping for kunden og bærekraftige løsninger for samfunnet.»

Knut Jonny Johansen, Adm.dir./ CEO.