ba2015

Hvorfor denne satsingen?

Byggenæringen er av de viktigste næringer i moderne samfunn. Den sørger for at vi har tak over hodet, flyplasser, kaier, veier og jernbane, sykehus og skoler, hoteller, kontorbygg og fabrikkanlegg. Næringens betydning vil bare øke i fremtiden, vi trenger mer av det samme, raskere og bedre.

 

"Næringen har i mange år slitt med dårligere produktivitetsutvikling enn andre næringer. Dette faktum ser en i mange land, også i Norge. BA2015 skal bidra til å snu denne negative trenden. Knapt noen annen næring har så varierte, krevende og interessante oppgaver som byggenæringen. Jeg håper at BA2015 kan synliggjøre næringens attraktivitet for unge mennesker og at vi i dette arbeidet vil tiltrekke oss talenter med driv som vil bli blant fremtidens ledere i næringen."

Håvard O. Skaldebø, Prosjektdirektør Metier

Webside: www.metier.no