ba2015

Hvorfor denne satsingen?

Ved NTNU skal vi utdanne fremtidens ingeniører. For vårt institutt er byggenæringen den viktigste arenaen for både studenter og forskere. De senere år har det blitt tatt i bruk nye verktøy, prosesser og metoder (BIM, trimmet bygging, involverende planlegging, nye kontraktsmodeller) i bransjen, men uten at det har skapt særlig forskningsbasert kunnskap og uten at det har hatt særlig innvirkning på utdanningen ved NTNU. Dette må vi gjøre noe med.

 

"Vårt fakultet jobber nå frem forskningsstrategien for årene fremover. Et av områdene man ønsker å løfte frem er Prosjektering, planlegging og ledelse av komplekse prosjekter. Dette skal skje blant annet gjennom en kraftig økning av antall phd-studenter og masterkandidater som jobber på prosjekter i nært samarbeid med BAE-næringen. Når NTNU og forskningsmiljøet i Trondheim kan gå sammen med næringen har jeg stor tro på at vi klarer å løfte næringen og derigjennom kvaliteten på utdanningen og forskningen. Samtidig som BA2015 skal øke verdiskapingen i BAE-næringen generelt vil det kunne medføre en positiv spiral gjennom at fremtidige ingeniører og phd-studenter som kommer ut i næringen ligger i front på området og kan forbedre næringen ytterligere.

Gjennom BA2015 skal vi virkelig sikre en bærekraftig utvikling der kompetansebygging ved NTNU og i næringen generelt skal være driveren for forbedring."

Olav Torp, Førsteamanuensis og instituttleder, Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU

Webside: www.ntnu.no