ba2015

Hvorfor denne satsingen?

For oss representerer BA2015 en unik mulighet hvor vi kan bidra til å løfte norsk BAE-næring inn i fremtiden. BAE-næringen er landets største, landbaserte næring og kalles «40 %-næringen» fordi den bidrar til omtrentlig 40 % av verdiskapningen, 40 % av materialforbruket og 40 % av det stasjonære energiforbruket i Norge. En effektiv og miljøvennlig BAE-næring er derfor av vesentlig betydning for alle som bor i Norge, ikke bare for næringen selv. Når vi så vet at næringen fremstår fragmentert og at den sliter med å henge med i produktivitetsutviklingen, mener vi det er viktig å bidra til et felles forbedringsprosjekt som BA2015. Vi i OEC Gruppen ser frem til samarbeidet med de andre partnerne i BA2015, og håper at vi sammen skal bidra til visjonen om å «skape en norsk BAE-næring i verdensklasse.

 

OEC Gruppen har siden tidlig 1980-tallet vært en pådriver for profesjonell og effektiv ledelse av store, komplekse prosjekter i Norge. Miljøene som i dag utgjør OEC Gruppen, innehar høy kompetanse innen områder som bygg og anlegg, helse, infrastruktur, industri, fornybar energi i tillegg til olje og gass. Siden november 2013 har OEC Gruppen vært en del av det internasjonale, engelske konsulentselskapet RPS Group."

 

Knut Hegge, Daglig leder i OEC Gruppen

Webside: www.oecgruppen.no