ba2015

Hvorfor denne satsingen?

Bygg- og anleggsnæringen står overfor store samfunnsviktige prosjekter. Utbygging av kritisk infrastruktur som strømnett, veg, jernbane og fibernett er avgjørende for modernisering og effektivisering av samfunnet. Det samme kan sies om utbygging av offentlige og private bygg. I alle byggeprosjekt bør det være et selvsagt mål at helse, miljø og sikkerhet ivaretas på best mulig måte gjennom praktiske og kostnadseffektive tiltak.

Proactima ble etablert i september 2003 og har i dag over 170 medarbeidere fordelt på kontorer i Stavanger, Bergen, Oslo og Trondheim. Alle våre oppdrag løses med en tverrfaglig tilnærming, så også det forestående arbeidet med en veileder for beste praksis innen HMS i regi av BA2015. Vi har medarbeidere med både akademisk bakgrunn og praktisk erfaring innen HMS-arbeid fra en rekke bransjer i offentlig og privat sektor. Hos oss utfordres akademikeren til å omsette teori til praksis, og praktikeren til å tenke mer metodisk og systematisk. Slik utfordrer vi det etablerte, utvikler nye metoder og driver faget videre. Denne posisjonen innenfor HMS-området har resultert i flere oppdrag knyttet til utvikling av nasjonale veiledere innen HMS og risikostyring -  blant annet for DSB, NVE og Statens vegvesen.

«Proactima’s misjon er å gjøre våre kunder bedre i stand til å styre sin egen risiko. Jeg tror at vårt bidrag i BA2015 kan være med å underbygge dette.»

 

Hermann Steen Wiencke, Daglig leder Proactima AS

Webside: www.proactima.no