ba2015

Hvorfor denne satsingen?

Alle vi som er en del av byggenæringen må ha som mål å vise at vi kan planlegge og gjennomføre de store prosjektene, som skal bidra til å redusere energiforbruket og løse transportutfordringene, på en god og effektiv måte for samfunnet. Dette fordrer alternative gjennomføringsmodeller. Forutsetningen for å lykkes med disse er bedre samarbeid på tvers av aktørene i næringen – kunder, planleggere, leverandører og entreprenører.

 

BA2015 er et viktig initiativ som vil bidra til at vi når dette målet. 

 

 

Ole-Petter Thunes, Administrerende direktør Rambøll

Webside: www.ramboll.no