ba2015

Hvorfor denne satsingen?

I forsknings- og utdanningsmiljøet i Trondheim jobber vi med en rekke ulike bransjer om temaer knyttet til produktivitet, kvalitet og konkurranseevne generelt. Dette gir oss en unik mulighet til å se hvilke gode grep som tas i ulike sektorer og hvilke resultater dette gir. Det gir oss også muligheten til å ta ut læring og erfaringer på tvers av ulike bransjer.

"BA-næringen utmerker seg ved å være god på noen områder, men har en betydelig utfordring hva gjelder produktivitetsutvikling generelt. Skal næringen i Norge være konkurransedyktig i fremtiden må vi satse ytterligere på forbedring og gjennom dette, snu utviklingen.

BA2015 er en stor og viktig satsing som vil gi BA-næringen et betydelig løft gjennom samlet innsats på tvers av hele verdikjeden."

Bjørn Andersen, Professor ved NTNU og forskningsleder SINTEF

Webside: www.sintef.no