ba2015

Hvorfor denne satsingen?

Initiativet BA2015 vil ha mål for implementering og erfaringsutveksling av beste praksis fra prosjektvirksomhet. Her kan Skanska bidra og lære,  gjennom både vår nasjonale og internasjonale virksomhet.

Samhandling baseres på å samle nødvendig tverrfaglig kompetanse tidlig og integrere denne i beslutningsprosessene gjennom prosjektenes ulike faser. Forskning og erfaring fra andre næringer har dokumentert at nye gjennomføringsmodeller i prosjektene forbedrer resultatene. Norsk bygge- og anleggsnæring har til nå hatt for liten forandringsvilje og endringskraft. BA 2015 vil kunne endre på dette.

 

"Innføringen av BIM og trimmet bygging/lean construction vil gjennom samhandlingsmodeller etterspurt av våre største byggherrer effektivisere og utvikle næringen. Innenfor disse feltene vil samarbeid med NTNU og SINTEF være spesielt viktig.

Når deltakere fra alle rollene i  prosjektene står sammen; byggherrer, rådgivere og entreprenører,  forsterker det  muligheten til å lykkes."

Pål P. Syse, konserndirektør i Skanska Norge

Webside: www.skanska.no