ba2015

Hvorfor denne satsingen?

Statnett har startet opp en omfattende nybygging og ombygging av det norske sentralnettet for overføring av strøm. Denne neste generasjon av sentralnettet er nødvendig for å sikre strømforsyningen, legge til rette for gode klimaløsninger og verdiskapning i Norge. Strømnettet er en viktig infrastruktur for mange kritiske funksjoner i et moderne samfunn, og  vår bedrift må derfor være helt i front når det gjelder bygging og drift av gode tekniske løsninger. Investeringene vil bli gjort ved nybygging og ved oppgradering av eksisterende anlegg etter omfattende analyser av alternative utbyggingsalternativer, og ved å minimalisere belastningen for direkte berørte parter. Både HMS, kvalitet og kostnadseffektivitet har høy prioritet for oss for å sikre landet en rasjonell samfunnsmessig utbygging.

 

"For å utføre vårt samfunnsoppdrag vil vi ha behov for å være en dyktig byggherre, og å sammenligne oss med andre byggherrer både nasjonalt og internasjonalt for å gjensidig utvikle beste praksis vil være viktig for oss. Innovasjon innen teknologi og prosjektgjennomføring er vesentlig, og vi ønsker å se en økt innovasjonstakt. Samtidig vet vi at vi vil være helt avhengig av dyktige leverandører og entreprenører, at alle parter følger beste praksis innen sine fagområder, og at samspillet mellom oss blir best mulig.

Vi må sammen levere gjentagende vellykkede prosjekter."

Håkon Borgen, Konserndirektør, Statnett

Webside: www.statnett.no