ba2015

Hvorfor denne satsingen?

Fokus på kontinuerlig forbedring innen byggenæringen er avgjørende for Statsbygg som stor byggherre. Gjennom vår virksomhet anvender vi store deler av leverandørmarkedet, og vi ser at det er en for stor variasjon i hvordan komplekse leveranser håndteres. Et nasjonalt initiativ som bidrar til en generell og nødvendig kompetanseheving og bedre arbeidsprosesser, der vi – alle aktører – sammen tester ut nye måter å samarbeide på, er nyttig for alle som ønsker å være konkurransedyktige også i fremtiden.

 

  
  

 

"Et høyere nivå i norsk BAE-næring vil også bidra til at Statsbygg blir mer leveringsdyktig og våre kunder enda mer fornøyd. Det er gjennomført lignende tiltak i BAE-næringen tidligere, og det er viktig at vi ikke gjentar oss selv. Hovedfokuset i dette initiativet skal derfor dreie seg om å definere beste praksis, og teste ut disse i reelle prosjekter. Greier vi i tillegg å videreutvikle studiet ved NTNU med det beste innen prosjekt-, prosjekterings- og produksjonsledelse, så har vi skapt noe som AS Norge virkelig har stor nytte av. "

Synnøve Lyssand Sandberg, Byggherredirektør

 

Webside: www.statsbygg.no