ba2015

Hvorfor denne satsingen?

Vianova har helt siden starten for 25 år siden vært levende opptatt av å pionere bransjens arbeidsmetoder med dertil hørende programvare. Fordi det er inspirerende å ligge i front, fordi det gir mening på så mange plan. Det kan være så banalt som at det er mer morsomt å gå på jobben når vi flytter grenser for det som er mulig. Og/eller at vi ser at det gir reell nytte for samfunnet. Den ene forbedringen sporer an til den neste, og vi bygger slik en kultur der utvikling er en naturlig del av hverdagen. Hvorfor vårt engasjement i BA 2015? Jo, fordi vi ser hele tiden etter nye arenaer som er opptatt av at ting ikke trenger å være slik som det var i går. At det vi gjorde i går faktisk på langt nær er godt nok. BA2015 er en slik arena.

 

"Vi anerkjenner de andre partnerne i BA2015 som svært spennende aktører som kan bidra til at reelle forbedringer oppnås med BA2015-initiativet. Det å sette høye mål for den norske bransjen – verdensklasse - er inspirerende og viktig for oss som konkurrerer på det internasjonale markedet for programvare innen modellering av infrastruktur. Vi har også lagt vekt på at BA2015 både inkluderer bygge- og anleggsbransjen, da utvikling som kjent ofte skjer når aktører med forskjellig bakgrunn kan jobbe sammen og dele kunnskap og erfaringer."

Idar Kirkhorn, Daglig leder, Vianova Systems

Webside: www.vianova.no