ba2015

Om BA2015

BA2015 er en nasjonal satsning for BAE-næringen.  Toneangivende aktører går sammen med SINTEF, NTNU og Metier for å forbedre effektiviteten og bærekraftigheten innen bygg- og anleggsnæringen. En oversikt over partnere finner du i menyen til venstre.

BA2015 skal være en katalysator for å gjøre næringen og partnerne enda bedre. Dette skal gjennomføres ved å innhente, videreutvikle og implementere prosesser, systemer og kunnskap som målbart forbedrer effektiviteten i virksomheten og i prosjektene. Gjennom å innføre internasjonal beste praksis tilpasset norske forhold, skal den norske BAE-næringen fremstå som ledende i verden.

BA2015 skal være handlingsorientert, der innføring av kunnskap og prosesser vi vet gir resultater skal være første prioritet

Programmet har seks overordnede resultatmål:

 • Dokumentere og implementere internasjonal beste praksis i den Norske BAE næringen.
 • Etablere Byggenæringens prosjektskole, og gjennom dette akademiet bygge unik og viktig prosjektkunnskap i hele BAE næringen.
 • Å opprette et norsk “Center of excellence” ved NTNU basert på erfaringene fra Construction Industry Institute (www.construction-institute.org).
 • Etablere en database for konkret prestasjonsmåling og benchmarking.
 • Utvikle NTNU som den beste utdanningsinstitusjonen innen prosjekt-, prosjektering- og produksjonsledelse i Europa.
 • Å gjennomføre 20-25 demonstrasjonsprosjekter.

Formål:

 • BA2015 er et program innenfor bygg - og anleggsnæringen som innhenter, videreutvikler og implementerer prosesser, systemer og kunnskap som målbart forbedrer effektiviteten innen bygg- og anleggsprosjekter.

Visjon

 • Visjonen til BA2015 er å skape en norsk BAE-næring i verdensklasse.

Effektmål

 • BA2015 skal bidra til:
  • Målbart forbedre produktiviteten og leveringsevnen innen bygg og anlegg.
  • Kostnadseffektiviteten forbedres.
  • Øke produktiviteten under utbygging
  • Redusere antall skader og uønskede hendelser
  • Redusere antall byggefeil